Chính sách bán hàng

1: Đối với cốc nguyệt san

Khi mua từ 05 sản phẩm cùng loại bạn được hưởng giá cộng tác viên

Mua từ 10 sản phẩm cùng loại bạn được mua theo giá sỉ

Mua từ 20 sản phẩm có giá sỉ và các chính sách theo tháng . Được cấp giấy chứng nhận Đại Lý

2: Đối với Hạt Giống