SILJA CUP Nº2, BALL

Giá gốc là: 750,000 ₫.Giá hiện tại là: 700,000 ₫.

Thể tích 28 ml

Đường kính 41 mm  ở điểm rộng nhất

Chiều dài 48 mm  không có tay cầm