TRÀ GIẢM CÂN VỊ HOA QUẢ

Giá gốc là: 125,000 ₫.Giá hiện tại là: 109,000 ₫.