Cúc huân chương- GAZANIA

Giá gốc là: 25,000 ₫.Giá hiện tại là: 20,000 ₫.

Dòng hoa này được giới thiệu nhằm tăng thêm sự phong phú và lựa chọn cho chủng loại hoa Cúc huân chương. Đường kính hoa lớn, hoa nở đồng đều, cây thấp tự nhiên, dễ trồng và chăm sóc ngay cả khi trồng ở mật độ cao. Cây chịu hạn tốt

Thích hợp với thời tiết mát, đủ nắng
Nhiệt độ gieo trồng: 20-300C
Nảy mầm: 3-5 ngày
Đường kính bông: 6-7 cm
Chiều cao cây: 12-15 cm
Sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày
Ra hoa đầu tiên (từ ngày sang chậu): 25-30 ngày